Lista cech DDA/DDD


 (14 cech Dorosłego Dziecka)

 

1.Staliśmy się wyizolowani i pełni lęku wobec ludzi, szczególnie tych, których uznajemy za autorytety.
2.Staliśmy się osobami poszukującymi akceptacji, tracąc w tym procesie własną tożsamość.
3.Jesteśmy przerażeni gniewem innych i jakąkolwiek osobistą krytyką.
4.Staliśmy się alkoholikami lub poślubiliśmy alkoholika, albo mamy oba te problemy równocześnie; lub też znaleźliśmy kogoś o osobowości kompulsywnej, jak pracoholik,w celu zaspokojenia naszej niezdrowej potrzeby porzucenia samych siebie.
5.Przeżywamy swoje życie z pozycji ofiary; ta słabość przyciąga nas do osób, z którymi tworzymy relacje miłosne i przyjacielskie.
6.Mamy nadmiernie rozwinięte poczucie odpowiedzialności, dlatego łatwiej jest nam troszczyć się o innych, niż o siebie; to pozwala nam nie przyglądać się zbyt dokładnie własnym brakom.
7.Czujemy się winni, gdy stając we własnej obronie nie ustępujemy innym.
8.Staliśmy się uzależnieni od zdenerwowania (podekscytowania).
9.Mylimy miłość z litością, mając tendencję do „kochania” tych, których jest nam żal i których możemy „ratować”.

10.Zamroziliśmy nasze uczucia z traumatycznego dzieciństwa i straciliśmy zdolność przeżywania i wyrażania naszych uczuć, ponieważ jest to bardzo bolesne (zaprzeczanie).
11.Osądzamy siebie surowo i mamy bardzo niskie poczucie własnej wartości.
12.Mamy cechy osobowości zależnej. Przerażeni opuszczeniem, zrobimy wszystko, aby utrzymać związek i nie doświadczyć bolesnych uczuć związanych z porzuceniem,których doświadczyliśmy wychowując się z chorymi ludźmi, niedostępnymi dla nas emocjonalnie.
13.Alkoholizm jest chorobą rodziny, staliśmy się para-alkoholikami (współuzależnionymi),przejmując cechy tej choroby, nawet jeśli sami nie używaliśmy alkoholu.

14.Para-alkoholicy (współuzależnieni) reagują zamiast działać.