0
Twój koszyk jest pusty.

Oferta


 

Oferujemy pomoc oraz wsparcie.

Oferujemy Warsztaty Wewnętrzne Dziecko - szczegóły zakładka DDA/DDD

 

 Jeśli, masz problem z alkoholem ( inne uzależnienia )

Jesteś - dorosłym dzieckiem alkoholika,  dorosłym dzieckiem

z rodziny dysfunkcyjnej.

Jesteś osobą współuzależnioną.

Twoje małżeństwo / związek przechodzi kryzys.

Masz problem z uczuciami i emocjami, z niskim poczuciem

własnej wartości , żyjesz w lęku, czujesz pustkę i bezsens życia?

 

Zapraszamy,poszukamy wspólnie rozwiązań. Proponujemy również spotkania profilaktyczne bez kontraktu określającego współpracę.

 

Naszą pracę opieramy na ; wartościach, uczuciach i emocjach oraz, na duchowości ( nie mylić z religią )

Duchowość to zdolność człowieka do zrozumienia samego siebie i do inteligentnego kierowania własnym życiem.

Dzięki duchowości człowiek ma szansę zająć świadomą i odpowiedzialną postawę wobec siebie i świata. Tylko człowiek duchowy potrafi myśleć, kochać i pracować.

 

Oferujemy też Mediacje.

Pięć zasad mediacji; bezstronność,poufność,dobrowolność, neutralność,akceptowalność